Sosyal Hizmet Okulları Derneği

Sosyal Hizmet Okulları Derneği 31.12.2015 tarihinde kuruldu. Derneğin genel amacı; ülkemizde sosyal hizmet eğitim ve öğretiminin sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı temelinde uluslararası standartlar doğrultusunda nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. Sosyal hizmet eğitim-öğretim programlarının evrensel ilke ve normlara ve ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, sosyal hizmet eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sosyal hizmet eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde güçlü bir yapı oluşturmak ve sosyal hizmet eğitim ve öğretim programlarının niteliğinin ve etkililiğinin geliştirilmesi yönünde standart birliğini sağlamak derneğin alt amaçlarıdır...