SOSYAL HİZMET OKULLARI DERNEĞİ

Sosyal Hizmet Okulları Derneği 31.12.2015 tarihinde kuruldu. Derneğin genel amacı; ülkemizde sosyal hizmet eğitim ve öğretiminin sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı temelinde uluslararası standartlar doğrultusunda nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. Sosyal hizmet eğitim-öğretim programlarının evrensel ilke ve normlara ve ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, sosyal hizmet eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sosyal hizmet eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde güçlü bir yapı oluşturmak ve sosyal hizmet eğitim ve öğretim programlarının niteliğinin ve etkililiğinin geliştirilmesi yönünde standart birliğini sağlamak derneğin alt amaçlarıdır...

Dernek; sosyal hizmet eğitimi ile ilgili paydaşların şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini, sosyal hizmet eğitimine ilişkin ulusal standartların ve akreditasyon sürecinin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Derneğimiz, aşağıda isimleri soyadına göre alfabetik sırada verilen 12 akademisyen tarafından kurulmuştur:

NO UNVANI  ADI-SOYADI
1 Prof. Dr.  Hakan ACAR
2 Prof. Dr.  Kamil ALPTEKİN
3 Prof. Dr.  Yüksel BAYKARA-ACAR
4 Prof. Dr.  Işıl BULUT
5 Prof. Dr.  Gülsüm ÇAMUR-DUYAN
6 Prof. Dr.  Nurdan DUMAN
7 Prof. Dr.  Veli DUYAN
8 Prof. Dr.  Vedat IŞIKHAN
9 Doç. Dr.  Ertan KAHRAMANOĞLU
10 Prof. Dr.  Kasım KARATAŞ
11 Prof. Dr.  Aliye MAVİLİ
12 Prof. Dr.  Fatih ŞAHİN